Competition: Speed Skating Qualification Competition Of The 14th Winter Games

Information:
  • 393 athletes from 1 nation
  • 162 women and 231 men
  • 10 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m, Mass Start, Team Pursuit, 6 Laps, Team Pursuit, 8 Laps)
  • 949 races (27x mit DNF/DNS/DQ)

Women Junior - 1500 meter
27.10.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Li Cheng (A2) CHN 2:03.67 -
2 Yulin Huang (B2) CHN 2:04.00 +0.330
3 Jingyi.02 Wang (B2) CHN 2:05.19 PB +1.520
4 Weiping Gan (A2) CHN 2:06.40 +2.730
5 Xiaohan Sun (A2) CHN 2:06.71 SB +3.040
6 Jiusi Liu (B2) CHN 2:06.79 PB +3.120
7 Chenxi Gao (B1) CHN 2:07.01 SB +3.340
8 Tiange Hai (A2) CHN 2:07.26 SB +3.590
9 Wenjing Jin (B2) CHN 2:07.45 SB +3.780
10 Xia Jiang (A1) CHN 2:07.84 +4.170
11 Na Cheng (B1) CHN 2:08.39 PB +4.720
12 Yuanyuan Zhang (C2) CHN 2:08.41 +4.740
13 Jie Jing (B2) CHN 2:08.57 PB +4.900
14 Xinyue.01 Wang (A1) CHN 2:08.60 PB +4.930
15 Dantong Wang (B1) CHN 2:08.76 SB +5.090
16 Ruijie Ma (B1) CHN 2:08.92 SB +5.250
17 Caihong Wang (B2) CHN 2:09.09 SB +5.420
18 Siying Dong (A1) CHN 2:09.10 SB +5.430
19 Mengxin Li (B2) CHN 2:09.17 SB +5.500
20 Feihang Yu (B1) CHN 2:09.19 PB +5.520
21 Haoze.03 Yin (B1) CHN 2:09.91 PB +6.240
22 Jiayang Geng (A1) CHN 2:10.02 SB +6.350
23 Xiaoping Zhang (B1) CHN 2:10.20 SB +6.530
24 Jingyang Feng (A2) CHN 2:10.37 SB +6.700
25 Shuang.02 Li (B2) CHN 2:10.48 +6.810
26 Sihan Bao (A1) CHN 2:10.97 PB +7.300
27 Rui Lyu (A2) CHN 2:11.05 SB +7.380
28 Jiaxuan Li (B1) CHN 2:11.27 SB +7.600
29 Meina Yang (A1) CHN 2:11.32 SB +7.650
30 Yu Si (B1) CHN 2:11.77 PB +8.100
31 Chen.00 Chen (A2) CHN 2:12.36 SB +8.690
32 Yingqian Cui (B2) CHN 2:12.78 PB +9.110
33 Jiayi Xue (B1) CHN 2:13.38 SB +9.710
34 Haiqian Ma (A2) CHN 2:13.73 +10.060
35 Yue Fang (A2) CHN 2:14.09 PB +10.420
36 Yibing Liu (A2) CHN 2:14.51 SB +10.840
37 Qingqing Feng (A1) CHN 2:14.88 SB +11.210
38 Xinmiao.00 Zhang (A2) CHN 2:15.26 SB +11.590
39 Xue Wang (A1) CHN 2:15.30 SB +11.630
40 Xinyu.0700 Liu (A2) CHN 2:15.37 +11.700
41 Qi.01 Liu (A1) CHN 2:15.54 PB +11.870
42 Chang.02 Lu (B2) CHN 2:15.67 +12.000
43 Siqi Li (A1) CHN 2:15.82 SB +12.150
44 Feifei Qin (B2) CHN 2:16.17 PB +12.500
45 Dongyue Huang (B1) CHN 2:16.19 SB +12.520
46 Linlin Wang (B2) CHN 2:16.27 SB +12.600
47 Baoyi Wang (B2) CHN 2:16.29 SB +12.620
48 Yuxuan Guan (B2) CHN 2:16.87 SB +13.200
49 Jiajing Lyu (B1) CHN 2:16.95 +13.280
50 Yang.02 Liu (B2) CHN 2:17.05 SB +13.380
51 Haiping Xin (B1) CHN 2:17.27 SB +13.600
52 Xinyu.01 Li (A2) CHN 2:17.54 PB +13.870
53 Yue.01 Zhao (A1) CHN 2:18.09 PB +14.420
54 Yuxin.01 Duan (A2) CHN 2:18.34 SB +14.670
55 Shuo Chen (B2) CHN 2:18.71 PB +15.040
56 Biying Sun (B2) CHN 2:20.41 SB +16.740
57 Ye.03 Zhang (B2) CHN 2:24.07 SB +20.400
58 Hongyang Yu (A1) CHN 2:24.37 SB +20.700
SB - Seasonal Best