Competition: Speed Skating Qualification Competition Of The 14th Winter Games

Information:
  • 393 athletes from 1 nation
  • 162 women and 231 men
  • 10 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m, Mass Start, Team Pursuit, 6 Laps, Team Pursuit, 8 Laps)
  • 949 races (27x mit DNF/DNS/DQ)

Women Junior - 3000 meter
24.10.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Yulin Huang (B2) CHN 4:21.68 -
2 Caihong Wang (B2) CHN 4:28.76 SB +7.080
3 Na Cheng (B1) CHN 4:30.33 PB +8.650
4 Wenjing Jin (B2) CHN 4:32.31 +10.630
5 Chenxi Gao (B1) CHN 4:34.54 +12.860
6 Xiaoping Zhang (B2) CHN 4:36.67 PB +14.990
7 Meina Yang (A1) CHN 4:38.17 +16.490
8 Yuanyuan Zhang (C2) CHN 4:39.25 +17.570
9 Qi.04 Shao (B1) CHN 4:41.65 PB +19.970
10 Feihang Yu (B1) CHN 4:41.74 +20.060
11 Jiaxuan Li (B1) CHN 4:41.76 +20.080
12 Mengxin Li (B2) CHN 4:41.94 +20.260
13 Jie Jing (B2) CHN 4:42.08 +20.400
14 Xinyue.01 Wang (A1) CHN 4:42.20 +20.520
15 Sihan Bao (A1) CHN 4:42.94 +21.260
16 Xia Jiang (A1) CHN 4:43.15 +21.470
17 Jiayang Geng (A1) CHN 4:43.37 SB +21.690
18 Dantong Wang (B1) CHN 4:43.74 +22.060
19 Haiqian Ma (A2) CHN 4:43.83 SB +22.150
20 Weiping Gan (A2) CHN 4:44.08 +22.400
21 Qingqing Feng (A1) CHN 4:45.27 SB +23.590
22 Chang.02 Lu (B2) CHN 4:47.43 +25.750
23 Rui Lyu (A2) CHN 4:48.21 +26.530
24 Dongyue Huang (B1) CHN 4:48.46 +26.780
25 Yingqian Cui (B2) CHN 4:49.29 +27.610
26 Jingyang Feng (A2) CHN 4:49.64 +27.960
27 Jiusi Liu (B2) CHN 4:51.17 +29.490
28 Jiayi Xue (B1) CHN 4:51.60 SB +29.920
29 Ruijie Ma (B1) CHN 4:53.52 +31.840
30 Yue Fang (A2) CHN 4:54.20 +32.520
31 Jiajing Lyu (B1) CHN 4:54.58 +32.900
32 Qi.01 Liu (A1) CHN 4:54.81 +33.130
33 Shuo Chen (B2) CHN 4:54.88 +33.200
34 Haiping Xin (B1) CHN 4:56.64 +34.960
35 Xinyu.0700 Liu (A2) CHN 4:56.75 TR +35.070
36 Jingyi.02 Wang (B2) CHN 5:01.45 SB +39.770
37 Siqi Li (A1) CHN 5:01.57 +39.890
38 Linlin Wang (B2) CHN 5:02.50 +40.820
39 Yingying Mu (B1) CHN 5:14.98 SB +53.300
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best