Competition: 13th China Winter Games

Rink:
Ürümqi (CHN)
Date:
22. - 25.01.2016
Records:
Information:
  • 190 athletes from 1 nation
  • 80 women and 110 men
  • 7 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 433 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Men Juniors , Samalog - 2x500 meter 500m/500m
24.01.2016

PosNameNation500m 1. Race500m 2. RacePointsDiff
1 Tingyu Gao (A1) CHN 35.12 (1) 35.51 (1) 70.630 -
2 Hongqiang Zhang (A2) CHN 35.86 (4) 35.70 (2) 71.560 +0.930
3 Haoyang.97 Xu (A2) CHN 35.93 (5) 35.73 (3) PB 71.660 PB +1.030
4 Fan.96 Yang (A2) CHN 35.95 (6) 35.77 (4) 71.720 PB +1.090
5 Jiahong Chen (A1) CHN 35.77 (3) 35.97 (6) 71.740 +1.110
6 Xuefeng Sun (A1) CHN 36.20 (8) 35.83 (5) SB 72.030 SB +1.400
7 Jinhui Liu (B2) CHN 36.13 (7) 36.12 (7) PB 72.250 PB +1.620
8 Shuohan Wang (A2) CHN 36.50 (10) 36.13 (8) 72.630 +2.000
9 Xuanjun Wang (A2) CHN 36.39 (9) SB 36.51 (10) 72.900 SB +2.270
10 Xin Sun (A1) CHN 36.55 (11) 36.42 (9) SB 72.970 PB +2.340
11 Jiawei Yan (A1) CHN 36.56 (12) 36.55 (11) 73.110 +2.480
12 Tao Yang (A1) CHN 35.24 (2) SB 38.00 (25) 73.240 SB +2.610
13 Chuang.96 Zhang (A2) CHN 36.78 (13) 36.70 (14) PB 73.480 PB +2.850
14 Naihan Yan (B2) CHN 36.84 (14) 36.70 (13) PB 73.540 PB +2.910
15 Chengrui Zhang (A2) CHN 36.95 (15) 36.83 (16) 73.780 +3.150
16 Haolun Li (B2) CHN 37.09 (16) 36.75 (15) SB 73.840 SB +3.210
17 Haoran.98 Wang (B2) CHN 37.24 (20) 36.65 (12) PB 73.890 PB +3.260
18 Senze Wang (A1) CHN 37.11 (17) 36.91 (18) SB 74.020 SB +3.390
19 Tianlong Zheng (A2) CHN 37.15 (19) 36.93 (19) 74.080 PB +3.450
20 Haoyan0797 Wang (A1) CHN 37.13 (18) 36.96 (20) SB 74.090 PB +3.460
21 Yuan.98 Yue (B2) CHN 37.45 (21) 37.10 (21) SB 74.550 SB +3.920
22 Yanan.97 Jin (A1) CHN 37.99 (23) 36.87 (17) SB 74.860 SB +4.230
23 Shen Hanyang (B2) CHN 37.48 (22) SB 37.58 (23) 75.060 PB +4.430
Chang Tan (A1) CHN DQ 37.78 (24) SB - -
Hongliang Sun (B2) CHN DQ 37.45 (22) - -
SB - Seasonal Best

Men - 500 (1. Race) meter
24.01.2016

PosNameNationTimeDiff
1 Tingyu Gao (A1) CHN 35.12 -
2 Tao Yang (A1) CHN 35.24 SB +0.120
3 Jiahong Chen (A1) CHN 35.77 +0.650
4 Hongqiang Zhang (A2) CHN 35.86 +0.740
5 Haoyang.97 Xu (A2) CHN 35.93 +0.810
6 Fan.96 Yang (A2) CHN 35.95 +0.830
7 Jinhui Liu (B2) CHN 36.13 +1.010
8 Xuefeng Sun (A1) CHN 36.20 +1.080
9 Xuanjun Wang (A2) CHN 36.39 SB +1.270
10 Shuohan Wang (A2) CHN 36.50 +1.380
11 Xin Sun (A1) CHN 36.55 +1.430
12 Jiawei Yan (A1) CHN 36.56 +1.440
13 Chuang.96 Zhang (A2) CHN 36.78 +1.660
14 Naihan Yan (B2) CHN 36.84 +1.720
15 Chengrui Zhang (A2) CHN 36.95 +1.830
16 Haolun Li (B2) CHN 37.09 +1.970
17 Senze Wang (A1) CHN 37.11 +1.990
18 Haoyan0797 Wang (A1) CHN 37.13 +2.010
19 Tianlong Zheng (A2) CHN 37.15 +2.030
20 Haoran.98 Wang (B2) CHN 37.24 +2.120
21 Yuan.98 Yue (B2) CHN 37.45 +2.330
22 Shen Hanyang (B2) CHN 37.48 SB +2.360
23 Yanan.97 Jin (A1) CHN 37.99 +2.870
DQ Chang Tan (A1) CHN DQ -
DQ Hongliang Sun (B2) CHN DQ -
SB - Seasonal Best

Men - 500 (2. Race) meter
24.01.2016

PosNameNationTimeDiff
1 Tingyu Gao (A1) CHN 35.51 -
2 Hongqiang Zhang (A2) CHN 35.70 +0.190
3 Haoyang.97 Xu (A2) CHN 35.73 PB +0.220
4 Fan.96 Yang (A2) CHN 35.77 +0.260
5 Xuefeng Sun (A1) CHN 35.83 SB +0.320
6 Jiahong Chen (A1) CHN 35.97 +0.460
7 Jinhui Liu (B2) CHN 36.12 PB +0.610
8 Shuohan Wang (A2) CHN 36.13 +0.620
9 Xin Sun (A1) CHN 36.42 SB +0.910
10 Xuanjun Wang (A2) CHN 36.51 +1.000
11 Jiawei Yan (A1) CHN 36.55 +1.040
12 Haoran.98 Wang (B2) CHN 36.65 PB +1.140
13 Naihan Yan (B2) CHN 36.70 PB +1.190
14 Chuang.96 Zhang (A2) CHN 36.70 PB +1.190
15 Haolun Li (B2) CHN 36.75 SB +1.240
16 Chengrui Zhang (A2) CHN 36.83 +1.320
17 Yanan.97 Jin (A1) CHN 36.87 SB +1.360
18 Senze Wang (A1) CHN 36.91 SB +1.400
19 Tianlong Zheng (A2) CHN 36.93 +1.420
20 Haoyan0797 Wang (A1) CHN 36.96 SB +1.450
21 Yuan.98 Yue (B2) CHN 37.10 SB +1.590
22 Hongliang Sun (B2) CHN 37.45 +1.940
23 Shen Hanyang (B2) CHN 37.58 +2.070
24 Chang Tan (A1) CHN 37.78 SB +2.270
25 Tao Yang (A1) CHN 38.00 +2.490
SB - Seasonal Best

Single Day 1 - 22.01.2016

Single Day 2 - 23.01.2016

Single Day 3 - 25.01.2016

Samalogs 24.01.2016