Competition: Nagano Inter Highschool Ch.ships Men

Information:
  • 68 athletes from 1 nation
  • 20 women and 48 men
  • 6 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 107 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
17.12.1999

Name10.000m
17.12.1999
500m
17.12.1999
1500m
17.12.1999
1000m
18.12.1999
5000m
18.12.1999
Takahiro Ushiyama (A2) 14:55.07 (2) - - - 7:06.82 (1)
Takaharu Nakajima (B2) 14:37.81 (1) - - - 7:09.05 (3)
Masayuki Sakamoto (B2) 15:55.44 (9) - - - 7:33.92 (7)
Hironari Kikuchi (B2) 15:46.59 (5) - - - 7:46.71 (11)
Motohiko Nakamura (A1) 15:29.84 (3) - - - 7:20.48 (5)
Kiyotaka Tomono (B1) 15:53.39 (8) - - - 7:44.75 (10)
Satoshi Kojima (B2) 16:43.76 (12) - - - 7:52.93 (12)
Kiyonari Kasai (B2) 16:36.04 (11) - - - 8:07.57 (14)
Itsuki Uehara (B2) 15:52.37 (7) - - - -
Tsuyoshi Nagaoka (B2) 15:33.20 (4) - - - -
Daisuke.83 Shinohara (B2) 15:48.23 (6) - - - -
Susumu Yokoyama (B1) 16:32.72 (10) - - - -
Masayuki Kojima (A1) - 38.06 (1) - 1:16.00 (1) -
Tooru Suzuki (B2) - 38.64 (3) - - -
Yuuki.83 Shimizu (B2) - 38.19 (2) - - -
Hiroki Ishiguro (A1) - 39.20 (4) - - -
Tatsuya Hinata (B2) - 41.34 (10) - - -
Yudai Natori (B1) - 40.15 (7) - - -
Noriyuki Ogihara (B2) - 39.20 (4) - - -
Shun Iwai (A1) - 39.91 (6) - - -
Yoshiyuki Komatsu (A1) - 39.74 (5) - - -
Toshihide Natori (B2) - 43.19 (11) - - -
Hayato Tsuruta (A1) - 40.75 (8) - - -
Takahiro Mitsuishi (B2) - 41.28 (9) - - -
Kaosa Niikai (B2) - 44.74 (12) - - -
Yuuta.83 Sato (B2) - DNF - - -
Xx951542 (A1) - 46.28 (13) - - -
Yuichi Yanagisawa (B2) - 56.00 (14) - - -
Kentaro Arai (A1) - - 2:04.56 (9) 1:17.69 (2) -
Naoki Yasuda (A1) - - 2:01.81 (5) - 7:18.99 (4)
Kaoru Hatakeyama (A1) - - 2:03.77 (8) - 7:44.23 (9)
Tomohide Ide (B1) - - 2:01.26 (3) - 7:08.38 (2)
Kouichiro Yoda (B1) - - 1:58.90 (2) - 7:23.57 (6)
Takashi Ide (A1) - - 2:01.45 (4) - 7:34.53 (8)
Kouji Kitazumi (A1) - - 2:08.69 (15) - 8:10.77 (15)
Kyouji Tsuchiya (A1) - - 2:14.00 (19) - 8:46.32 (16)
Yuxx Xxnohara (A1) - - 2:24.56 (20) - 9:09.67 (17)
Shinji Yazaki (B2) - - 2:08.38 (14) - 8:07.38 (13)
Takanori Chikyuu (A2) - - 1:56.50 (1) - -
Kazuya Yoshizawa (B1) - - 2:03.69 (7) - -
Norihito Endo (B2) - - 2:05.77 (11) - -
Masato Kobayashi (A2) - - 2:02.17 (6) - -
Daisuke Yamada (Neo) - - 2:05.63 (10) - -
Makoto Kurane (A1) - - 2:08.15 (13) - -
Hiroshi Iida (B1) - - 2:13.62 (18) - -
Shinji Kitazumi (B2) - - 2:09.13 (16) - -
Yasufumi Kobayashi (A2) - - 2:11.23 (17) - -
Yuta Tomono (B1) - - 2:08.13 (12) - -