Competition: Internationales Rennen

Information:
  • 67 athletes from 11 nations
  • 29 women and 38 men
  • 10 distances (10000m, 1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 269 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Women , Samalog - Sprint Combination 500m/1000m/500m/1000m
31.01. - 01.02.1976

Makiko NagayaKeiko HasegawaBrigitte FlierlCathy PriestnerVera KrasnovaPaula-Irmeli HalonenMonika Holzner-PflugYuko Ota
Makiko Nagaya (Neo)
-2.19
-8.57
+1.32.50
+47.44
+1.31.31
+1.29.89
+2.12.40
Keiko Hasegawa (Neo)
+2.19
-6.38
+1.34.68
+49.62
+1.33.50
+1.32.08
+2.14.59
Brigitte Flierl (B1)
+8.57
+6.38
+1.41.06
+56.00
+1.39.88
+1.38.46
+2.20.97
Cathy Priestner (Neo)
-1.32.50
-1.34.68
-1.41.06
-45.06
-1.19
-2.61
+39.91
Vera Krasnova (M??)
-47.44
-49.62
-56.00
+45.06
+43.88
+42.45
+1.24.97
Paula-Irmeli Halonen (M30)
-1.31.31
-1.33.50
-1.39.88
+1.19
-43.88
-1.42
+41.09
Monika Holzner-Pflug (Neo)
-1.29.89
-1.32.08
-1.38.46
+2.61
-42.45
+1.42
+42.51
Yuko Ota (A2)
-2.12.40
-2.14.59
-2.20.97
-39.91
-1.24.97
-41.09
-42.51