Competition: 16th Tomakomai City Jhs Meeting

Information:
  • 69 athletes from 1 nation
  • 30 women and 39 men
  • 4 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m)
  • 136 races

Men - Tableview
17.12.2000

Name500m (1. Race)500m (1. Race)
Out of Competition
500m500m500m500m
Out of Competition
500m
Out of Competition
500m
Out of Competition
Takanori Narusawa (B1) 5:09.39 (5) - - 1:34.44 (4) - - -
Takaki Masada (C2) 4:47.18 (3) - - - 2:18.49 (5) - -
Shingo Moriya (B1) 4:34.42 (1) - - - 2:09.16 (2) - -
Tomoki Hasegawa (B1) 4:44.91 (2) - - - 2:14.08 (3) - -
Hirohito Aoki (B1) 5:08.85 (4) - - - 2:26.23 (7) - -
Teppei Kawase (C2) - 5:29.88 (8) - - - 51.17 (17) -
Ken Tanaka (C2) - 4:58.93 (5) - - - - 1:34.86 (5)
Hiroshi Takeda (B1) - 4:53.66 (3) - - - - 1:27.26 (1)
Shougo Fukuda (C1) - 5:17.78 (7) - - - - 1:37.62 (10)
Shigeo Ikegawa (C1) - 4:58.50 (4) - - - - - 2:22.963
Seigo Sato (D2) - 4:51.67 (2) - - - - - 2:16.452
Suguru Ishikawa (B1) - 4:43.53 (1) - - - - - 2:13.031
Hiroyoshi Toda (B1) - 5:08.65 (6) - - - - - 2:24.584
Akira Chiba (C2) - - 45.94 (1) 1:36.78 (5) - - -
Takuya Sakamoto (B1) - - - 1:19.47 (1) 2:05.08 (1) - -
Ryouta Nomura (C2) - - - 1:27.72 (2) 2:15.41 (4) - -
Daichi Omaru (B1) - - - 1:34.25 (3) 2:24.75 (6) - -
Yukihiro Tomioka (D2) - - - - - 46.99 (6) 1:36.15 (6)
Daichi.84 Sato (B2) - - - - - 46.51 (5) 1:36.78 (7)
Yasuhiro Yamamoto (C2) - - - - - 47.90 (10) 1:39.09 (12)
Yoshitaka Sasaki (D2) - - - - - 48.35 (12) 1:41.66 (15)
Yuu Sato (D2) - - - - - 54.19 (19) 1:59.39 (22)
Ryo Oogaki (B1) - - - - - 42.64 (1) 1:27.99 (2)
Kouta.87 Sakai (C1) - - - - - 49.46 (15) 1:44.54 (18)
Takashi Kimura (C2) - - - - - 45.69 (3) 1:33.39 (3)
Youhei Okusawa (B1) - - - - - 45.99 (4) 1:37.54 (9)
Yuki Hagisawa (C2) - - - - - 44.54 (2) 1:34.33 (4)
Daisuke.87 Sato (C1) - - - - - 47.67 (9) 1:39.71 (14)
Hiroki Kohanawa (C1) - - - - - 51.62 (18) 1:44.56 (19)
Akira Fukuda (D2) - - - - - 47.29 (8) 1:37.23 (8)
Shouta Miyazaki (C1) - - - - - 50.86 (16) 1:50.76 (20)
Ryouta Okuzawa (C1) - - - - - 1:02.99 (21) 1:43.77 (17)
Kenji Maede (C1) - - - - - 59.43 (20) 1:39.36 (13)
Shuuhei Kishi (C2) - - - - - 48.24 (11) 1:42.75 (16)
Kenta Syukai (D2) - - - - - 1:07.81 (22) 1:55.58 (21)
Takuya Kawahara (D2) - - - - - 47.12 (7) - 2:27.295
Daisyo Sato (C2) - - - - - 48.78 (13) - 2:42.188
Choji Takano (C1) - - - - - 49.28 (14) - 2:33.817
Kyouhei Mizutani (C1) - - - - - - 1:37.72 (11) 2:27.806