Competition: 68th National High School Championships

Information:
  • 271 athletes from 2 nations
  • 113 women and 158 men
  • 10 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m, Team Pursuit, 6 Laps, Team Pursuit, 8 Laps)
  • 551 races (8x mit DNF/DNS/DQ)
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 36.36 Katsuhiro Kuratsubo (A1) 23.01.2019
500 meter 40.16 Moe Kumagai (A1) 23.01.2019
1000 meter 1:23.55 Yuuka Takahashi (B2) 24.01.2019
1500 meter 1:53.99 Kouta Mitsui (B1) 25.01.2019
1500 meter 2:05.03 Rin Kosaka (B2) 25.01.2019
Team Pursuit 3:26.11 Rin Kosaka (B2) Kotone Fukuda (B2) Yuuka Takahashi (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:28.78 Yuuki.00 Shimizu (A1) Ayaka Shimizu (B1) Kotone Otani (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:31.46 Mitsuki Akiyama (A2) Ayaka Yasuda (B2) Mana Endo (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:31.74 Manami Momose (A1) Emika Sone (A1) Manaka Mizuno (A2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:33.54 Honoka Morozumi (A1) Ayuri Fukuoka (B1) Moeka Yazaki (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:34.84 Rina Ushiyama (B1) Rio Miyazawa (A1) Mana Miyazawa (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:35.98 Junna Kubo (A1) Miku Hayashi (A1) Sana Fujii (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:37.26 Moe Kumagai (A1) Yukino Yoshida (B1) Saki.01 Ootsubo (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:37.29 Karuna Koyama (A2) Suzuka Miyagawa (B1) Haruna Nishihara (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:40.59 Shuuka Suzuki (B1) Kono Wakahara (B2) Ami Iwata (A2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:44.08 Maya Fueki (B2) Hina Konno (B2) Arisa Hayashi (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:48.75 Yuina Sakagami (A1) Misaki Tominari (A1) Yukina Nishio (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:49.92 Shiori Ogura (A1) Hana Asakawa (B2) Nanaho Kouno (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:52.42 Nozomi Sasaki (B2) Hinako Koma (B1) Miki Matsuda (A2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:07.29 Tsubasa Horikawa (A1) Motonaga Arito (B2) Yuuto Tanigaki (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:13.37 Taiyo Morino (B2) Yoshihiro Sekiguchi (B2) Shuntaro Sakurai (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:14.85 Kenta.00 Yoshida (A1) Yuugo Nishiyama (A1) Yukiya Saito (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:16.95 Kazuya Nejo (A1) Kazuki Kiyokawa (A2) Yuuma Takenaka (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:19.15 Hikaru Takeuchi (B2) Kazuya Yamada (B2) Yuuki Aoki (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:20.32 Hiroto Hachisuka (A2) Taiyo Kuroiwa (A1) Shuuta Hoshikawa (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:22.30 Kentaro Yanagisawa (A2) Takahisa Shinohara (A1) Seima Murakami (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:26.28 Yuutaro Ookuma (A1) Satoru Fueki (A2) Kousuke Kikuchi (A1) 26.01.2019
3000 meter 4:29.13 Rin Kosaka (B2) 24.01.2019
Team Pursuit 4:29.20 Youuku Fueki (A1) Keisuke Hama (B1) Tetsushi Kodaira (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:35.45 Hiroki Hiraizumi (B1) Kazuya Nitta (A2) Sora Anabuki (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:41.63 Kensho Hoshina (B1) Kento Shinohara (B1) Daichi Hara (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:46.02 Tatsuya Matsumoto (A2) Jouchiro Asakawa (A2) Taki Shimizu (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:53.37 Kouki Oota (B1) Kento Imai (A1) Kyousuke Imai (B2) 26.01.2019
5000 meter 6:52.10 Motonaga Arito (B2) 23.01.2019
10.000 meter 14:18.82 Tsubasa Horikawa (A1) 25.01.2019
Last Update: 22.03.2023
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 36.36 Katsuhiro Kuratsubo (A1) 23.01.2019
500 meter 40.16 Moe Kumagai (A1) 23.01.2019
1000 meter 1:23.55 Yuuka Takahashi (B2) 24.01.2019
1000 meter 1:26.41 Takumi Koyachi (A1) 24.01.2019
1500 meter 1:53.99 Kouta Mitsui (B1) 25.01.2019
1500 meter 2:05.03 Rin Kosaka (B2) 25.01.2019
3000 meter 4:29.13 Rin Kosaka (B2) 24.01.2019
5000 meter 6:52.10 Motonaga Arito (B2) 23.01.2019
10.000 meter 14:18.82 Tsubasa Horikawa (A1) 25.01.2019
Last Update: 22.03.2023
DistanceTime / PointsNameDate
Team Pursuit 3:37.26 Moe Kumagai (A1) Yukino Yoshida (B1) Saki.01 Ootsubo (A1) 26.01.2019
10.000 meter 17:32.54 Keisuke Hama (B1) 25.01.2019
10.000 meter 17:19.40 Kensho Hoshina (B1) 25.01.2019
10.000 meter 15:29.74 Ibuki Hayashi (B2) 25.01.2019
5000 meter 7:54.36 Kento Shinohara (B1) 23.01.2019
3000 meter 5:12.93 Rina Ushiyama (B1) 24.01.2019
Team Pursuit 4:46.02 Tatsuya Matsumoto (A2) Jouchiro Asakawa (A2) Taki Shimizu (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:22.30 Takahisa Shinohara (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:19.15 Yuuki Aoki (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:49.92 Shiori Ogura (A1) Hana Asakawa (B2) Nanaho Kouno (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:48.75 Yuina Sakagami (A1) Misaki Tominari (A1) Yukina Nishio (B2) 26.01.2019
500 meter 43.35 Ikko Komine (B2) 23.01.2019
Team Pursuit 3:28.78 Yuuki.00 Shimizu (A1) Ayaka Shimizu (B1) Kotone Otani (B1) 26.01.2019
1500 meter 2:32.80 Saki.01 Ootsubo (A1) 25.01.2019
1000 meter 1:49.49 Yuuki Iwamura (B2) 24.01.2019
1000 meter 1:44.89 Rina Takahashi (A1) 24.01.2019
500 meter 53.28 Minamo Tsushida (A1) 23.01.2019
500 meter 50.21 Yuuki Iwamura (B2) 23.01.2019
500 meter 47.10 Takeru Yoshioka (B2) 23.01.2019
500 meter 46.89 Haruna Nishihara (A1) 23.01.2019
500 meter 45.21 Hirotoshi Ito (B1) 23.01.2019
Last Update: 22.03.2023
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 43.35 Ikko Komine (B2) 23.01.2019
500 meter 43.87 Taisei Goto (A1) 23.01.2019
500 meter 44.66 Atsushi Ogasawara (B2) 23.01.2019
500 meter 45.21 Hirotoshi Ito (B1) 23.01.2019
500 meter 46.89 Haruna Nishihara (A1) 23.01.2019
500 meter 47.10 Takeru Yoshioka (B2) 23.01.2019
500 meter 50.21 Yuuki Iwamura (B2) 23.01.2019
500 meter 50.56 Mio Harada (B2) 23.01.2019
500 meter 51.98 Rina Takahashi (A1) 23.01.2019
500 meter 53.28 Minamo Tsushida (A1) 23.01.2019
500 meter 1:23.87 Yayoi Sai (B2) 23.01.2019
1000 meter 1:26.63 Kousuke Kikuchi (A1) 24.01.2019
1000 meter 1:32.06 Taisei Goto (A1) 24.01.2019
1000 meter 1:38.52 Yuria Ueda (B1) 24.01.2019
1000 meter 1:44.89 Rina Takahashi (A1) 24.01.2019
1000 meter 1:47.67 Mio Harada (B2) 24.01.2019
1000 meter 1:49.49 Yuuki Iwamura (B2) 24.01.2019
1000 meter 1:53.96 Yuuya Hashimoto (B2) 24.01.2019
1500 meter 2:13.87 Kouki Oosaki (B2) 25.01.2019
1500 meter 2:22.93 Yuuki Takagi (B1) 25.01.2019
1500 meter 2:29.37 Yuria Ueda (B1) 25.01.2019
1500 meter 2:32.80 Saki.01 Ootsubo (A1) 25.01.2019
Team Pursuit 3:26.11 Kotone Fukuda (B2) Yuuka Takahashi (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:28.78 Yuuki.00 Shimizu (A1) Ayaka Shimizu (B1) Kotone Otani (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:33.54 Moeka Yazaki (B1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:34.84 Rina Ushiyama (B1) Rio Miyazawa (A1) Mana Miyazawa (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:37.26 Moe Kumagai (A1) Yukino Yoshida (B1) Saki.01 Ootsubo (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:37.29 Suzuka Miyagawa (B1) Haruna Nishihara (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 3:48.75 Yuina Sakagami (A1) Misaki Tominari (A1) Yukina Nishio (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 3:49.92 Shiori Ogura (A1) Hana Asakawa (B2) Nanaho Kouno (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:13.37 Taiyo Morino (B2) Yoshihiro Sekiguchi (B2) Shuntaro Sakurai (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:19.15 Yuuki Aoki (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:22.30 Takahisa Shinohara (A1) 26.01.2019
Team Pursuit 4:29.20 Youuku Fueki (A1) Keisuke Hama (B1) Tetsushi Kodaira (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:46.02 Tatsuya Matsumoto (A2) Jouchiro Asakawa (A2) Taki Shimizu (B2) 26.01.2019
Team Pursuit 4:53.37 Kouki Oota (B1) Kento Imai (A1) Kyousuke Imai (B2) 26.01.2019
3000 meter 5:12.93 Rina Ushiyama (B1) 24.01.2019
3000 meter 5:40.20 Mai Nagai (B2) 24.01.2019
5000 meter 7:22.81 Tatsuki Ooshima (A1) 23.01.2019
5000 meter 7:53.99 Rintaro Nakajima (B2) 23.01.2019
5000 meter 7:54.36 Kento Shinohara (B1) 23.01.2019
5000 meter 8:12.48 Kento Imai (A1) 23.01.2019
10.000 meter 14:42.69 Issei Matsumoto (B1) 25.01.2019
10.000 meter 14:52.31 Yoshihiro Sekiguchi (B2) 25.01.2019
10.000 meter 15:29.74 Ibuki Hayashi (B2) 25.01.2019
10.000 meter 16:40.77 Kyousuke Imai (B2) 25.01.2019
10.000 meter 17:10.60 Ryoujirounobu Beppu (B1) 25.01.2019
10.000 meter 17:19.40 Kensho Hoshina (B1) 25.01.2019
10.000 meter 17:25.02 Kouki Oota (B1) 25.01.2019
10.000 meter 17:32.54 Keisuke Hama (B1) 25.01.2019
Last Update: 22.03.2023