Competition: 76th Japanese Student Hikami Competition Championship Conference

Information:
  • 138 athletes from 1 nation
  • 40 women and 98 men
  • 7 distances (10.000m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 291 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
06.01.2004

Name500m (1. Race)
06.01.2004
500m (2. Race)
06.01.2004
500m (1. Race)
07.01.2004
500m
08.01.2004
500m
09.01.2004
Tomoko Kawada (A2) 41.11 (1) 41.12 (3) - 1:28.60 (6) -
Miki Hara (Neo) 41.77 (4) 40.97 (1) - 1:25.42 (2) -
Yasue Ito (Neo) 41.34 (2) 41.02 (2) - 1:28.80 (9) -
Aya Kajiki (Neo) 41.39 (3) 41.25 (4) - 1:23.54 (1) -
Asuka.84 Takahashi (Neo) 43.90 (11) 42.36 (9) - 1:32.47 (13) -
Mika Yachida (Neo) 42.40 (6) 41.93 (6) - 1:26.06 (3) -
Sachie Kobayashi (Neo) 42.88 (8) 42.05 (7) - 1:28.23 (4) -
Masaki Kuzumi (Neo) 43.23 (10) 43.53 (12) - 1:28.41 (5) -
Asako Ueda (Neo) 45.59 (13) 44.94 (16) - 1:38.22 (18) -
Hitomi Chiba (Neo) 46.02 (16) 44.71 (14) - 1:36.76 (17) -
Takara Sato (A2) 42.88 (8) 42.90 (10) - 1:32.45 (11) -
Ruka Watanabe (Neo) 1:07.87 (18) 53.03 (18) - 1:48.03 (19) -
Akiko Miura (B2) 55.16 (17) 53.55 (19) - 1:59.64 (20) -
Miyuki Sugimura (Neo) 1:08.42 (19) 57.12 (20) - 2:10.65 (21) -
Kaori Nieto (Neo) 45.24 (12) 44.75 (15) - 1:33.48 (14) -
Yuko Yoshida (Neo) 42.92 (9) 42.93 (11) - 1:32.46 (12) -
Natsumi Kanazawa (Neo) 42.37 (5) 41.60 (5) - - -
Yumi Yonekura (Neo) 42.53 (7) 42.27 (8) - - -
Nobuko Yamada (A2) 45.76 (15) 44.59 (13) - - -
Tomomi Hakamada (Neo) 45.62 (14) 45.74 (17) - - -
Yukari Oomatsu (Neo) - - 4:35.76 (2) - 2:08.74 (1)
Mizue Sugawara (Neo) - - 4:34.15 (1) - 2:11.91 (4)
Orina Nakajima (Neo) - - 4:46.72 (10) - 2:13.58 (7)
Erika Oki (Neo) - - 4:38.73 (4) - 2:14.92 (11)
Minatsu Onodera (A2) - - 4:35.97 (3) - 2:10.31 (2)
Minako Mera (Neo) - - 4:43.07 (7) - 2:14.14 (8)
Yuu Shimoji (Neo) - - 4:39.87 (5) - 2:11.93 (5)
Nozomi.80 Fujii (Neo) - - 4:43.29 (8) - 2:12.44 (6)
Chiaki Asakura (Neo) - - 4:47.24 (11) - 2:14.60 (10)
Yuka Taruishi (Neo) - - 4:59.76 (12) - 2:17.11 (12)
Asami Hasegawa (A2) - - 4:42.47 (6) - 2:32.21 (15)
Naomi Kitahashi (Neo) - - DNF - 2:19.16 (13)
Masako Koike (Neo) - - 5:00.78 (13) - 2:21.75 (14)
Sada Yoshida (A2) - - 4:46.15 (9) - 2:14.29 (9)
Nozomi Okazawa (Neo) - - 5:02.08 (14) - -
Aki Hara (Neo) - - - 1:28.72 (8) 2:11.87 (3)
Tomoko Shirazaki (A2) - - - 1:36.11 (16) 2:33.03 (16)
Kana Takahashi (Neo) - - - 1:31.60 (10) -
Mayu Sudo (Neo) - - - 1:28.64 (7) -
Erika Ide (Neo) - - - 1:33.59 (15) -

Single Day 1 - 07.01.2004

Single Day 2 - 08.01.2004

Single Day 3 - 09.01.2004

Samalogs 06.01.2004