Competition: 11th China National Winter Games

Information:
  • 114 athletes from 1 nation
  • 50 women and 64 men
  • 9 distances (10000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 456 races (13x mit DNF/DNS/DQ)

Women , Samalog - Sprint Combination 500m/1000m/500m/1000m
25. - 28.01.2008

PosNameNation500m 1. Race1000m 1. Race500m 2. Race1000m 2. RacePointsDiff
1 Beixing Wang (Neo) CHN 38.54 (1) TR 1:17.49 (1) TR 38.45 (1) TR 1:18.20 (1) 154.835 TR, SB -
2 Shuang.86 Zhang (Neo) CHN 39.47 (3) 1:19.48 (2) 39.39 (2) 1:20.78 (3) 158.990 +4.155
3 Lu.88 Zhang (A2) CHN 39.12 (2) TRJ 1:20.44 (3) TRJ, SB 39.49 (3) 1:20.54 (2) 159.100 TRJ, PB +4.265
4 Dan Wang (Senior) CHN 39.49 (4) SB 1:21.12 (5) 39.79 (5) 1:21.75 (4) 160.715 SB +5.880
5 Aihua Xing (Senior) CHN 39.84 (5) 1:21.89 (7) 39.75 (4) 1:22.10 (5) 161.585 +6.750
6 Peiyu Jin (Neo) CHN 39.98 (8) 1:21.05 (4) 39.93 (7) 1:22.85 (6) 161.860 +7.025
7 Shuai Qi (Neo) CHN 40.23 (9) 1:21.79 (6) SB 40.33 (8) 1:23.04 (7) 162.975 SB +8.140
8 Xiaomei Sheng (Senior) CHN 39.84 (5) 1:23.46 (11) 39.90 (6) 1:23.50 (8) 163.220 SB +8.385
9 Dan.87 Li (Neo) CHN 40.48 (10) 1:23.18 (9) 40.36 (9) SB 1:23.89 (10) 164.375 SB +9.540
10 Boyang Sun (Neo) CHN 40.99 (12) SB 1:23.20 (10) SB 41.59 (15) 1:23.83 (9) 166.095 SB +11.260
11 Shanna An (A1) CHN 40.78 (11) SB 1:24.06 (12) SB 40.81 (11) 1:25.15 (17) 166.195 SB +11.360
12 Fei.88 Wang (A2) CHN 41.40 (16) 1:23.05 (8) SB 41.20 (14) SB 1:24.16 (12) 166.205 SB +11.370
13 Yan.89 Li (A1) CHN 41.15 (13) 1:25.41 (18) 40.80 (10) 1:24.13 (11) 166.720 +11.885
14 Xuhui Wu (Neo) CHN 41.40 (16) 1:24.40 (13) 41.06 (12) 1:24.59 (14) 166.955 +12.120
15 Shasha Ru (A2) CHN 41.35 (15) 1:25.22 (17) 41.15 (13) 1:24.66 (15) 167.440 +12.605
16 Hao Jia (A1) CHN 41.32 (14) 1:24.61 (14) 41.77 (20) 1:24.73 (16) 167.760 +12.925
17 Tingting.91 Wang (B1) CHN 41.92 (20) 1:24.67 (15) 41.70 (17) SB 1:24.19 (13) SB 168.050 SB +13.215
18 Jing Bao (C2) CHN 41.77 (19) 1:25.61 (19) 41.76 (19) 1:25.66 (18) 169.165 +14.330
19 Rong Chang (A2) CHN 42.22 (23) 1:25.11 (16) 41.74 (18) PB 1:25.72 (19) 169.375 SB +14.540
20 Yangyang Dai (Neo) CHN 42.06 (22) PB 1:25.62 (20) 42.14 (22) 1:25.80 (20) 169.910 PB +15.075
21 Dan.84 Li (Neo) CHN 41.67 (18) 1:26.52 (21) SB 41.61 (16) SB 1:27.02 (21) 170.050 SB +15.215
22 Jing Gong (A2) CHN 42.00 (21) 1:27.71 (23) 41.90 (21) SB 1:28.14 (22) 171.825 SB +16.990
23 Limei Zhang (B2) CHN 43.38 (24) 1:29.26 (24) 43.60 (24) 1:29.89 (24) 176.555 +21.720
24 Qiao Zhu (B1) CHN 44.06 (25) 1:31.52 (25) 43.73 (25) 1:32.63 (25) 179.865 PB +25.030
25 Xue.84 Li (Neo) CHN 57.98 (26) 1:27.21 (22) SB 42.36 (23) SB 1:29.07 (23) 188.480 SB +33.645
Hui Ren (Senior) CHN 39.92 (7) DNS DNS - - -
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Women - 500 (1. Race) meter
27.01.2008

PosNameNationTimeDiff
1 Beixing Wang (Neo) CHN 38.54 TR -
2 Lu.88 Zhang (A2) CHN 39.12 TRJ +0.580
3 Shuang.86 Zhang (Neo) CHN 39.47 +0.930
4 Dan Wang (Senior) CHN 39.49 SB +0.950
5 Aihua Xing (Senior) CHN 39.84 +1.300
Xiaomei Sheng (Senior) CHN 39.84 +1.300
7 Hui Ren (Senior) CHN 39.92 +1.380
8 Peiyu Jin (Neo) CHN 39.98 +1.440
9 Shuai Qi (Neo) CHN 40.23 +1.690
10 Dan.87 Li (Neo) CHN 40.48 +1.940
11 Shanna An (A1) CHN 40.78 SB +2.240
12 Boyang Sun (Neo) CHN 40.99 SB +2.450
13 Yan.89 Li (A1) CHN 41.15 +2.610
14 Hao Jia (A1) CHN 41.32 +2.780
15 Shasha Ru (A2) CHN 41.35 +2.810
16 Fei.88 Wang (A2) CHN 41.40 +2.860
Xuhui Wu (Neo) CHN 41.40 +2.860
18 Dan.84 Li (Neo) CHN 41.67 +3.130
19 Jing Bao (C2) CHN 41.77 +3.230
20 Tingting.91 Wang (B1) CHN 41.92 +3.380
21 Jing Gong (A2) CHN 42.00 +3.460
22 Yangyang Dai (Neo) CHN 42.06 PB +3.520
23 Rong Chang (A2) CHN 42.22 +3.680
24 Limei Zhang (B2) CHN 43.38 +4.840
25 Qiao Zhu (B1) CHN 44.06 +5.520
26 Xue.84 Li (Neo) CHN 57.98 +19.440
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Women - 1000 (1. Race) meter
27.01.2008

PosNameNationTimeDiff
1 Beixing Wang (Neo) CHN 1:17.49 TR -
2 Shuang.86 Zhang (Neo) CHN 1:19.48 +1.990
3 Lu.88 Zhang (A2) CHN 1:20.44 TRJ, SB +2.950
4 Peiyu Jin (Neo) CHN 1:21.05 +3.560
5 Dan Wang (Senior) CHN 1:21.12 +3.630
6 Shuai Qi (Neo) CHN 1:21.79 SB +4.300
7 Aihua Xing (Senior) CHN 1:21.89 +4.400
8 Fei.88 Wang (A2) CHN 1:23.05 SB +5.560
9 Dan.87 Li (Neo) CHN 1:23.18 +5.690
10 Boyang Sun (Neo) CHN 1:23.20 SB +5.710
11 Xiaomei Sheng (Senior) CHN 1:23.46 +5.970
12 Shanna An (A1) CHN 1:24.06 SB +6.570
13 Xuhui Wu (Neo) CHN 1:24.40 +6.910
14 Hao Jia (A1) CHN 1:24.61 +7.120
15 Tingting.91 Wang (B1) CHN 1:24.67 +7.180
16 Rong Chang (A2) CHN 1:25.11 +7.620
17 Shasha Ru (A2) CHN 1:25.22 +7.730
18 Yan.89 Li (A1) CHN 1:25.41 +7.920
19 Jing Bao (C2) CHN 1:25.61 +8.120
20 Yangyang Dai (Neo) CHN 1:25.62 +8.130
21 Dan.84 Li (Neo) CHN 1:26.52 SB +9.030
22 Xue.84 Li (Neo) CHN 1:27.21 SB +9.720
23 Jing Gong (A2) CHN 1:27.71 +10.220
24 Limei Zhang (B2) CHN 1:29.26 +11.770
25 Qiao Zhu (B1) CHN 1:31.52 +14.030
DNS Hui Ren (Senior) CHN DNS -
TRJ - Track Record Junior, SB - Seasonal Best

Women - 500 (2. Race) meter
28.01.2008

PosNameNationTimeDiff
1 Beixing Wang (Neo) CHN 38.45 TR -
2 Shuang.86 Zhang (Neo) CHN 39.39 +0.940
3 Lu.88 Zhang (A2) CHN 39.49 +1.040
4 Aihua Xing (Senior) CHN 39.75 +1.300
5 Dan Wang (Senior) CHN 39.79 +1.340
6 Xiaomei Sheng (Senior) CHN 39.90 +1.450
7 Peiyu Jin (Neo) CHN 39.93 +1.480
8 Shuai Qi (Neo) CHN 40.33 +1.880
9 Dan.87 Li (Neo) CHN 40.36 SB +1.910
10 Yan.89 Li (A1) CHN 40.80 +2.350
11 Shanna An (A1) CHN 40.81 +2.360
12 Xuhui Wu (Neo) CHN 41.06 +2.610
13 Shasha Ru (A2) CHN 41.15 +2.700
14 Fei.88 Wang (A2) CHN 41.20 SB +2.750
15 Boyang Sun (Neo) CHN 41.59 +3.140
16 Dan.84 Li (Neo) CHN 41.61 SB +3.160
17 Tingting.91 Wang (B1) CHN 41.70 SB +3.250
18 Rong Chang (A2) CHN 41.74 PB +3.290
19 Jing Bao (C2) CHN 41.76 +3.310
20 Hao Jia (A1) CHN 41.77 +3.320
21 Jing Gong (A2) CHN 41.90 SB +3.450
22 Yangyang Dai (Neo) CHN 42.14 +3.690
23 Xue.84 Li (Neo) CHN 42.36 SB +3.910
24 Limei Zhang (B2) CHN 43.60 +5.150
25 Qiao Zhu (B1) CHN 43.73 +5.280
DNS Hui Ren (Senior) CHN DNS -
TR - Track Record, SB - Seasonal Best

Women - 1000 (2. Race) meter
28.01.2008

PosNameNationTimeDiff
1 Beixing Wang (Neo) CHN 1:18.20 -
2 Lu.88 Zhang (A2) CHN 1:20.54 +2.340
3 Shuang.86 Zhang (Neo) CHN 1:20.78 +2.580
4 Dan Wang (Senior) CHN 1:21.75 +3.550
5 Aihua Xing (Senior) CHN 1:22.10 +3.900
6 Peiyu Jin (Neo) CHN 1:22.85 +4.650
7 Shuai Qi (Neo) CHN 1:23.04 +4.840
8 Xiaomei Sheng (Senior) CHN 1:23.50 +5.300
9 Boyang Sun (Neo) CHN 1:23.83 +5.630
10 Dan.87 Li (Neo) CHN 1:23.89 +5.690
11 Yan.89 Li (A1) CHN 1:24.13 +5.930
12 Fei.88 Wang (A2) CHN 1:24.16 +5.960
13 Tingting.91 Wang (B1) CHN 1:24.19 SB +5.990
14 Xuhui Wu (Neo) CHN 1:24.59 +6.390
15 Shasha Ru (A2) CHN 1:24.66 +6.460
16 Hao Jia (A1) CHN 1:24.73 +6.530
17 Shanna An (A1) CHN 1:25.15 +6.950
18 Jing Bao (C2) CHN 1:25.66 +7.460
19 Rong Chang (A2) CHN 1:25.72 +7.520
20 Yangyang Dai (Neo) CHN 1:25.80 +7.600
21 Dan.84 Li (Neo) CHN 1:27.02 +8.820
22 Jing Gong (A2) CHN 1:28.14 +9.940
23 Xue.84 Li (Neo) CHN 1:29.07 +10.870
24 Limei Zhang (B2) CHN 1:29.89 +11.690
25 Qiao Zhu (B1) CHN 1:32.63 +14.430
Hui Ren (Senior) CHN - -
TR - Track Record, SB - Seasonal Best

Samalogs 25. - 28.01.2008