Competition: 2nd Badge Test Meeting (night Game)

Information:
  • 40 athletes from 1 nation
  • 18 women and 22 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 77 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Men - Tableview
27.11.2021

Name500m1000m1500m3000m5000m
Haruki Mano (A1) 38.63 (1) 1:19.51 (1) - - -
Ryouta Uno (A1) 40.53 (5) 1:23.25 (3) - - -
Raimon Kato (C2) 39.58 (3) 1:22.76 (2) - - -
Renki Ooshuu (B2) 41.24 (7) 1:31.72 (9) - - -
Kazuki Fujita (B1) 41.88 (9) 1:29.95 (8) - - -
Sorato Takahara (B2) 40.80 (6) 1:26.53 (6) - - -
Riku Sato (B1) 41.70 (8) - 2:19.87 (6) - -
Daichi Miyasaka (B1) 39.37 (2) - - - 7:36.92 (1)
Haruto Abe (B1) 39.85 (4) - - - 7:37.05 (2)
Kouki Oota (A2) - 1:24.32 (5) 2:12.46 (3) - -
Hayato Tanaka (B1) - 1:27.80 (7) 2:16.18 (5) - -
Sora Kobayashi (B1) - 1:24.23 (4) 2:10.54 (2) - -
Reiji Miyazaki (B1) - - 2:15.46 (4) 4:54.89 (5) -
Shoukichi Satake (B1) - - 2:21.17 (7) 5:08.06 (7) -
Teppei Doigami (C2) - - 2:21.71 (8) 5:04.63 (6) -
Tatsuya Sato (Neo) - - 2:10.40 (1) - -
Tomohito Kiso (B1) - - - 4:34.03 (1) 7:45.14 (3)
Souta Hikichi (B1) - - - 4:44.47 (2) 8:03.07 (4)
Keigo Fueki (C2) - - - 5:12.24 (8) 8:41.72 (7)
Kanta Kojima (C1) - - - 4:47.70 (3) 8:16.75 (5)
Masahiro Kato (C1) - - - 4:51.67 (4) 8:36.08 (6)
Sera Maejima (C1) - - - - 9:13.03 (8)