Competition: 4th Asama Selection Games

Information:
  • 24 athletes from 2 nations
  • 13 women and 11 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 33 races

Men - Tableview
09.12.1973

Name500m (1. Race)
09.12.1973
500m
09.12.1973
500m
09.12.1973
300m
10.12.1973
500m
10.12.1973
Osamu Naito (M??) 4:37.70 (3) - - 7:53.70 (4) -
Shinji Chiba (Neo) 4:32.90 (1) - - 7:47.90 (2) -
Takao Suzuki (M??) 4:37.70 (3) - - - 2:10.90 (1)
Shigeki Kobayashi (M??) 4:35.90 (2) - - - -
Norio Hiraide (M??) - 39.90 (1) - - 2:11.80 (2)
Kazunori Ochi (Neo) - 41.30 (3) - - -
Hideo Nishimoto (M??) - 41.10 (2) - - -
Shouji Sato (Neo) - - 2:06.10 (1) - -
Masayuki Kawahara (A1) - - - 7:53.50 (3) -
Shigeyuki Nemoto (Neo) - - - 7:38.10 (1) -
Shouichi Kuji (Neo) - - - - 2:12.10 (3)