Competition: 6th Asama Selected

Information:
  • 56 athletes from 1 nation
  • 24 women and 32 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 94 races

Women - Tableview
28.11.1975

Name500m
28.11.1975
500m
28.11.1975
500m (1. Race)
29.11.1975
500m
29.11.1975
Michiko Kuroiwa (B2) 46.40 (4) - - 1:35.80 (7)
Makiko Nagaya (Neo) 43.20 (1) - - 1:30.60 (2)
Keiko Hasegawa (Neo) 44.40 (2) - - 1:29.90 (1)
Taeko Kato (Neo) 47.30 (7) - - 1:35.20 (6)
Noriko Aoki (Neo) 48.40 (8) - - 1:36.70 (8)
Nobuko Kitamoto (Neo) 46.80 (5) - - 1:37.30 (9)
Yukiko Murakami (Neo) 45.40 (3) - - 1:33.50 (5)
Miyuki Suzuki (Neo) 47.20 (6) - - -
Yuko Ota (A2) - 2:21.90 (3) 4:57.10 (2) -
Chieko Ito (Neo) - 2:18.90 (1) 4:52.20 (1) -
Etsuko Fujimori (Senior) - 2:28.20 (7) 5:10.30 (4) -
Emiko Imamura (Neo) - 2:27.40 (6) 5:14.10 (7) -
Ryouko Iwamatsu (Neo) - 2:35.30 (11) 5:22.10 (11) -
Miyako Kasahara (Neo) - 2:33.00 (10) 5:17.60 (8) -
Keiko.55 Kuroiwa (Neo) - 2:31.10 (8) 5:10.50 (5) -
Yasuko Matsuzawa (Neo) - 2:32.20 (9) 5:13.80 (6) -
Masako Muranaka (Neo) - 2:24.00 (4) 5:02.50 (3) -
Keiko.57 Kuroiwa (A2) - 2:32.20 (9) 5:21.20 (10) -
Etsuko Nakamichi (Neo) - 2:21.80 (2) - 1:31.80 (3)
Setsuko Oomori (Neo) - 2:24.20 (5) - 1:32.70 (4)
Norie Kaneoka (A2) - - 5:27.20 (12) -
Akiko Kobayashi (A2) - - 5:18.40 (9) -
Yoshiko Koyama (Neo) - - 5:40.80 (13) -
Harumi Mikogai (Neo) - - - 1:40.90 (10)