Competition: 6th Asama Selected

Information:
  • 56 athletes from 1 nation
  • 24 women and 32 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 94 races

Men - Tableview
28.11.1975

Name500m (1. Race)
28.11.1975
500m
28.11.1975
300m
29.11.1975
500m
29.11.1975
Masayuki Kawahara (Neo) 4:20.10 (1) - 7:29.60 (1) -
Masahiko Yamamoto (A2) 4:24.40 (3) - 7:33.10 (2) -
Osamu Naito (M??) 4:22.10 (2) - 7:41.20 (3) -
Yukio Tanabe (Neo) 4:34.00 (9) - 7:53.40 (8) -
Hiroyuki Konokawa (A2) 4:37.30 (13) - 7:53.40 (8) -
Shinji Chiba (Neo) 4:31.00 (6) - 8:01.60 (11) -
Shinichi Kobayashi (Neo) 4:36.30 (12) - 7:51.00 (6) -
Kouhei Kuriya (Neo) 4:37.80 (14) - 7:54.80 (9) -
Seiichi Miki (Neo) 4:34.50 (10) - 7:51.70 (7) -
Tsuenari Saito (Neo) 4:32.20 (8) - 7:42.20 (4) -
Shouichi Kuji (Neo) 4:31.60 (7) - - 2:06.60 (3)
Kazunori Ochi (Neo) 4:34.50 (10) - - 2:06.10 (2)
Takao Suzuki (M??) 4:28.90 (5) - - 2:04.60 (1)
Kiyomi Ito (M??) 4:28.20 (4) - - -
Hiroshi Shinohara (Neo) 4:35.00 (11) - - -
Tooru.48 Higashi (Senior) 4:37.30 (13) - - -
Norio Hiraide (M??) - 39.60 (2) - 2:09.00 (6)
Mikio Ooyama (Neo) - 40.10 (3) - 2:07.30 (4)
Kaoru Fukuda (Neo) - 40.80 (6) - 2:09.10 (7)
Yoshiro Ishii (Neo) - 40.60 (4) - 2:11.70 (11)
Shouji Sato (M??) - 40.90 (7) - 2:10.20 (8)
Hiroyasu Yoshida (Neo) - 40.90 (7) - 2:07.60 (5)
Masaki Suzuki (M30) - 39.30 (1) - -
Kouji Nomura (Neo) - 40.10 (3) - -
Masaru Suzuki (Neo) - 40.60 (4) - -
Masami Aota (Neo) - 40.70 (5) - -
Masahito Shinohara (C2) - - 7:49.30 (5) -
Yashushi Hishida (Neo) - - 8:03.70 (12) -
Shunichi Higashide (Neo) - - 7:51.70 (7) -
Masaru Shimizu (Neo) - - 7:56.50 (10) -
Shinichi Akutsu (Neo) - - - 2:10.50 (9)
Moriyasu Deura (Neo) - - - 2:11.00 (10)